Ordbog:

Obligationslån:
Et obligationslån er et fastforrentet lån, hvor lånets hovedstol svarer til den mængde obligationer som udstedes. Låneprovenuet afhænger af den kurs obligationerne sælges til. Kursgevinsten ved indfrielse er skattefri for privatpersoner.

Kontantlån:
Et kontantlån er et fastforrentet lån, hvor lånets hovedstol svarer til kursværdien af den mængde obligationer der udstedes. Kontant lånet afregnes til kurs 100, det vil sige at låneprovenuet er kendt. Fordelen ved kontantlån er, at kurstabet ved salget af obligationerne omregnes til renteudgifter, og dermed bliver fradragsberettiget. Til gengæld er kursgevinsten ved indfrielse skattepligtig. Dette gælder dog ikke i forbindelse med salg af ejendommen.

Rentetilpasningslån/flex-lån:
Er et kontantlån med variabel rente. Der kan findes flere typer. Lånet kan tilpasses ens personlige behov i intervallet fra 1 til 10 år. Hvor renten vil være fast i perioden.

Afdragsfrit lån:
Er et obligationslån eller rentetilpasningslån, hvor det er muligt at opnå afdragsfrihed i op til 10 år. 

Garantilån/Rentemax:
Garantilån eller Rentemax er et variabelt forrentet obligationslån med en garantirente. Så længe renten er lavere end garantirenten (aftalt eks. 6%) har lånet variabelrente, stiger renten til mere end eks. 6%, ændrer lånet sig til et fastforrentet lån. 

Trappelån:
Lån med rentetrappe benyttes af andelsboligforeninger og virksomheder. Lånet bygges op med en lav rentebetaling i begyndelsen som løbende stiger gennem lånets løbetid. Lånet kan normalt ikke konverteres. Eksempelvis begynder renten ved 4,2% og stiger herefter 0,2% om året indtil renten når 5,8%.

Swap-aftaler:
En SWAP-aftale er en aftale mellem eksempelvis en bank og en andelsboligforening eller virksomhed om at bytte lån. De lån som kan byttes kan være et lån med variabel kort rente mod et lån med lang fastrente. En anden type SWAP-aftaler, er aftaler om at bytte lån i forskellige valutaer. Lånet er beregnet til det profesionelle marked.  Mission Statement
Vores mission er at give de danske boligejer det bedst mulige afkast på deres realkreditlån 

Our Values
Sikkerhed, uafhængighed og frihed


Konvestor kan kontaktes på telefon 32509580 / 27250950 eller på mail info@konvestor.dk


Copyright © 2007 Konvestor - Themcom. All Rights Reserved