Om Investering:

De fleste boligejere i dag ved ikke, at de har mulighed for at reducere risikoen i egen bolig ved at investere friværdien i aktier.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg ønsker at investere min friværdi i aktier?

Vi anbefaler at låntagningen sker i et fastforrentet obligationslån. Det vil betyde, at en rentestigning vil medføre et fald i kursværdien for lånet, mens et rentefald vil være uden direkte betydning, da gælden er fast. (Vi anbefaler naturligvis en konvertering, i de tilfælde det er fordelagtigt.)

Det vil sige, at vi overgiver noget af risikoen til obligationsejerne, mens vi selv tager gevinsten ved en stigning i vores bolig.

Et stigende renteniveau vil give en dyrere månedlig ydelse for en køber af boligen. Derfor bør boligprisen i en vis grad følge renteniveauet - dog med en vis forsinkelse. Falder prisen på boligen, betyder dette, at man, uden gæld i boligen, løber hele risikoen selv. Har man derimod gæld i boligen, er obligationskøberne med til at dække en del af ens tab. 

Eksempel: Boligens værdi er kr. 2 mio. Boligen falder som følge af rente- niveauet 10 % svarende til kr. 200.000. Har man en gæld svarende til 80 % af boligens værdi, giver dette kun et tab på kr. 40.000 (20 %). Herudover skal indregnes, at man kan købe sit lån tilbage for eksempelvis kurs 94. Dette giver en gæld på 1,5 mio. 

Vi anbefaler, at den overskydende friværdi placeres i aktiver (f.eks. aktier), som skal ses i forhold til den enkeltes personlige behov og risikokrav.
Investering i aktier kan for den uerfarne være meget risikofyldt, mens det for den erfarne er vejen til mange positive oplevelser. Vi kan alle være heldige med en enkelt eller to investeringer, men når uroen breder sig i aktiemarkedet, kan gevinster hurtigt blive forvandlet til tab. 

Derfor mener vi at en professionel sparringspartner må være at foretrække. Dette kan ske gennem et selskab eller gennem personlig rådgivning. Vi er dog også af den overbevisning, at standard rådgivning, som hentes op af skuffen, ikke er at foretrække. Alt for mange er gået glip af endog store summer som følge heraf. Derfor skal man være varsom med investeringer i investeringsforeninger, da disse ikke altid er vejen til det bedste afkast. Eksempelvis kan investeringsforeninger ikke skifte strategi, når et marked falder, og må i de fleste tilfælde tage tabet sammen med markedet. 

Professionel investeringsrådgivning har vist, at et afkast på over 10 % p.a. ikke er urealistisk. 
Mission Statement
Vores mission er at give de danske boligejer det bedst mulige afkast på deres realkreditlån 

Our Values
Sikkerhed, uafhængighed og frihed


Konvestor kan kontaktes på telefon 32509580 / 27250950 eller på mail info@konvestor.dk


Copyright © 2007 Konvestor - Themcom. All Rights Reserved