Sådan bliver du kunde:


Privat –


Hos konvestor organiserer vi vores rådgivning, så den skræddersyes specifikt til dine behov. For os er det væsentlige at komme rundt om hele din bolig-økonomiske situation. 

Hvad er værdien af din bolig?
Hvad er de nære fremtidsplaner for boligen? 
Skal den sælges indenfor en overskuelig periode?

Store realkreditlån vil kunne afstedkomme stor aktivitet, og kræver en grundig individuel rådgivnings analyse, mens små lån sjældent vil kunne betale sig at omlægge.

Konvestor tilbyder en individuel rådgivning, så du, til hver en tid, kan skabe dig et fornuftigt overblik over dine økonomiske forhold og muligheder.

Har du et salg af bolig i tankerne, skal det nøje overvejes, om gevinsten ved en låneomlægning efterfølgende vil blive spist ved salget.
Vi rådgiver om muligheder og ikke mindst risici ved salg af ejendom.Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Erhverv –

Er du ejendomsinvestor, er vi din uafhængige sparringspartner, der sikrer dig et optimalt afkast af dine ejendomsinvesteringer.

For store erhvervsvirksomheder hjælper vi, som en uafhængig partner, til med at integrere ejendomsinvesteringer og lånekonverteringer i driften.

For den mindre erhvervsvirksomhed tilbyder vi en hjælpende hånd, så lånekonverteringer ikke er noget, der skal tages stilling til i den daglige drift.

Hos Konvestor organiserer vi vores rådgivning,, så den optimerer de enkelte låneomlægninger i virksomheden til gavn for den daglige drift. 

Vi vurderer lån og ejendomsværdier i tæt samarbejde med vore kunder, og den uafhængige rådgivning spiller en helt central rolle for os.Man er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.

Landbrug –

Hos Konvestor ved vi, at moderne landbrug stiller store krav til den enkelte landmands driftsmæssige viden – en viden, som ikke alene omfatter den praktiske og ledelsesmæssige drift, men også kræver evner og indsigt på de finansielle markeder.

Konvestor arbejder for, at du som landmand ikke behøver være ekspert på de finansielle markeder for at få den bedste uafhængige rådgivning omkring din drift og dine lån.

For store landbrug med selvstændig regnskabsafdeling kan vi, som en uafhængig partner, optimere de værdier som forefindes i landbrugets ejendomme og ikke mindst lån. Vort formål er at gøre konvertering til en aktiv del af bedriftens økonomi, uden at man, som ejer, skal have øjnene i kurslisten hver dag.

For mindre landbrug, med en enkelt eller få ansatte, er Konvestor en aktiv medspiller i dagligdagen. Vi optimerer og rådgiver om de bedste muligheder indenfor konvertering, høster dine gevinster for dig, og overlader det til dig at koncentrere dig om din reelle høst.

Er du fritidslandmand, hjælper vi gerne med at skabe et overblik over dine økonomiske muligheder.

Nutidens landbrug stiller store krav til den daglige drift. Derfor mener vi, det kan være en gevinst i sig selv at have en uafhængig sparringspartner, som overvåger den finansielle del.Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.

Andelsforeninger –

Er du ejer af en andelslejlighed eller administrator for en andelsforening, eller sidder du måske i bestyrelsen for en?

Vi hjælper med at se på andelsforeningens lån.

Rigtigt mange andelsforeninger vil med en aktiv gældspleje, og dét helt uden risiko i ejendommen, kunne få råd til nye investeringer og kontante udbetalinger til andelshaverne.

Vi hjælper dig gerne, som andelshaver, til det størst muligt afkast af din andelslejlighed.Kontakt os for et uforpligtende møde.

Udenlandske ejendomme –

Mange investorer og virksomheder er ikke klar over, at det danske realkreditsystem også benyttes på udenlandske ejendomme.

Konvertering som investering kan give nye muligheder i finansieringen og ikke mindst i opbygning af driften af ejendomme.Kontakt os gerne for et uforpligtende møde.

Mission Statement
Vores mission er at give de danske boligejer det bedst mulige afkast på deres realkreditlån 

Our Values
Sikkerhed, uafhængighed og frihed


Konvestor kan kontaktes på telefon 32509580 / 27250950 eller på mail info@konvestor.dk


Copyright © 2007 Konvestor - Themcom. All Rights Reserved