Konvestor er stiftet og ejet af Tejs Volfsberg Carstensen, civiløkonom og finansieringsekspert fra Handelshøjskolen i København.

Konvestors formål er at give danske ejendomsbesiddere uafhængig rådgivning om låneomlægning.

Vores filosofi er, at ejere af fast ejendom skal have glæde af de fordele, som oprindeligt var tiltænkt dem via realkreditlovgivningen, at udsving i rente og obligationskurser altid skal komme låntager til gavn og gevinst.

Konvestor er specialister i rådgivning af andelsboligforeningers bestyrelser. Rådgivningen har til formål at give andelsboligforeningen større økonomisk råderum med den mindste mulige risiko. Rådgivningen omhandler: budgettering, økonomistyring, gældspleje samt økonomisk sparring.
Alt for mange andelsforeninger har ikke modtaget den nødvendige rådgivning, og har ikke haft glæde af de muligheder som findes i det danske realkreditsystem. De enkelte andelsbolig-foreninger har tit mistet flere hundrede tusind kroner, dette vil vi gerne gøre op med.

Send årsregnskabet fra din andelsboligforening til tvc@konvestor.dk og få svar på om økonomien og risikoen kan ændres til fordel for foreningen.

Du finder os også på: blog.konvestor.dk eller Facebook under Konvestor.Tejs Volfsberg Carstensen

Mission Statement
Vores mission er at give de danske boligejer det bedst mulige afkast på deres realkreditlån 

Our Values
Sikkerhed, uafhængighed og frihed


Konvestor kan kontaktes på telefon 27250950 eller på mail tvc@konvestor.dk


Copyright � 2007 Konvestor - Themcom. All Rights Reserved